ANBI informatie – to be completed

  • naam: Stichting Capoeira Berimbau de Ouro
  • RSIN –nummer: 805743078
  • adres: Overtoom 89 – 2 , 1054 HC  Amsterdam
  • 0629553115  marretacapoeira@gmail.com
  • Kamer van Koophandel 41216886
  • bankrekening IBAN NL39 INGB 0007705289

toevoegen: statuten financiële verantwoording beleidsplan

Capoeira class in the school

Doel – Goal

De stichting promoot en ontwikkelt de Braziliaanse vechtkunst capoeira in Europa en Brazilië. Vooral in de Braziliaanse school Escola de Capoeira Berimbau de Ouro (in de stad Montes Claros MG) initieert de stichting samen met haar lokale partner Associação de Capoeira Berimbau de Ouro diverse activiteiten voor kinderen en jongeren uit de buurt op het gebied van sport, dans en muziek, natuurbescherming en duurzaamheid. In Europa organiseren we incidenteel activiteiten zoals workshops voor mensen met (en zonder) beperking. Ook de internationale uitwisseling tussen Brazilië en Europa is een belangrijk speerpunt met als doel: van elkaar leren, elkaar inspireren en ondersteunen.De foundation promotes and develops the Brazilian martial art capoeira in Europe and Brazil. Especially in the Brazilian school Escola de Capoeira Berimbau de Ouro (in the town Montes Claros MG) the foundation initiates, together with local partner Associação de Capoeira Berimbau de Ouro all kinds of activities for children and adolescent from the neighbourhoods around the school, about sports, dance, music, preservation of nature and sustainability. Also the international exchange between Brazil and Europe is an important focus point, in order to learn from and inspire, support each other.

Bestuur

Voorzitter: Luiz Carlos Afonso – Amsterdam
Initiëren van projecten, contacten met partners, realisatie van projecten.

Penningmeester: Marianne Houben – Amsterdam
Administratie, contacten met partners en donateurs, verslaglegging

Secretaris: vacature